RUS / ENG

ADVOKATAS DMITRIJUS KORSAKOVAS

Atstovavimas

Juridinių ir fizinių asmenų atstovavimas civilinėse, baudžiamosios ir administracinėse bylose, visų instancijų teismuose ir kitose valdžios, valdymo institucijose bei santykiuose su kitais fiziniais bei juridiniais asmenimis ir organizacijomis.

Baudžiamoji teisė

Gynyba ir atstovavimas baudžiamajame procese.
Kliento gynyba ikiteisminio tyrimo įstaigose, pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose.
Nukentėjusiojo atstovavimas ir civilinio ieškinio surašymas.
Pareiškimų, prašymų, apeliacinių ir kasacinių skundų paruošimas.

Civilinė teisė

Atstovavimas civiliniame procese nuo pretenzijos paruošimo iki vykdomosios bylos grąžinimo teismui.
Prašymų, pareiškimų, ieškinių, atsiliepimų ir apeliacinių skundų paruošimas.

Atstovavimas civilinėse bylose:
dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo,
dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu arba ribotai veiksniu,
dėl globos ir rūpybos nustatymo,
dėl praleisto įstatymų nustatyto termino atnaujinimo,
dėl teismo leidimo išdavimo,
dėl paveldėjimo procedūrų taikymo.

Šeimos teisė

Atstovavimas teismuose nagrinėjant šeimos bylas.
Pareiškimų ir ieškinių dėl santuokos nutraukimo paruošimas, taikos sutarčių surašymas.
Prašymų dėl teismo leidimų išdavimo ar faktų patvirtinimo paruošimas.

Nekilnojamas turtas

Sutarčių dėl valdymo, naudojimosi ir disponavimo nekilnojamojo turto objektais (pirkimas, pardavimas, dovanojimas, nuoma) paruošimas, dokumentų, būtinų sandoriui sudaryti, paruošimas ir pateikimas notarui.

Verslas

Būtinų juridinio asmens registravimui dokumentų paruošimas ir pateikimas registratoriui.
Užsienio juridinių asmenų registravimas mokesčių mokėtojais ir PVM mokėtojais Lietuvos Respublikoje.

Investavimas Kipre, Ispanijoje ir Švedijoje